Thắp sáng lẽ thật, khai phóng tư duy, kiên định mục đích

“Dùng các công cụ Luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp với Trung Quốc là khả năng ngày càng thực tế. Việt Nam tuyên bố sẽ giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trong đó không loại trừ khả năng đưa ra cơ quan tài phán quốc tế”. Để làm rõ về vấn đề này Báo điện tử Tầm nhìn đã có cuộc trao đổi với TS. Đinh Hoàng Thắng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Hợp tác Quốc tế (ICCC) thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển (PLD).