* Luật sư Trương Thanh Đức Chuyên gia tham vấn thẩm tra các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Văn phòng Chính phủ, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).

LS Trương Thanh Đức: ‘Lạm phát hơn 20% mới giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân là vô lý’

Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch HĐTV Công ty Luật BASICO, cho rằng việc quy định lạm phát trên 20% mới điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân là không hợp lý. Mức 20% là quá cao, cần giảm xuống một nửa. Luật sư Trương Thanh Đức Ông […]

Xem thêm