Xử lý kiểu này, luật nhảm, quan nhờn, dân ngao ngán!

Chuyện “luật cho dân, lệ cho quan” và cả những hình thức kỉ luật “mát lòng quan” nhưng “nát lòng dân” ở ta không lạ. Có điều, cái “mát lòng quan” là dành cho tham nhũng, thất thoát, lãng phí… tiền tỉ thì “phê bình”, “khiển trách”, “rút kinh nghiêm… sâu văn sắc”. Còn đối […]

Xem thêm

Khi quyền lực không được “nhốt”

Khi quyền lực được sử dụng vào những mục đích xấu, gây hậu quả nghiêm trọng đến trật tự xã hội cũng là lúc vấn đề “nhốt quyền lực trong lồng cơ chế” được gấp rút tiến hành.    

Xem thêm