Flamingo Crown Bay Thanh Hóa: Gần thập kỉ rồi không triển khai sao PCT tỉnh Nguyễn Đức Quyền không thu hồi?

Tiếp bài về sự bát nháo trong cách bán hàng của Công ty cổ phần Flamingo Holding Group khi triển khai dự án Flamingo Crown Bay Thanh Hóa đó là sự thật về pháp lý của dự án. Gần một thập kỉ dự án không được triển khai nhưng Phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Đức […]

Xem thêm