Không thể bỏ qua những bức bối trong xã hội – Yêu cầu để phát triển (13/4/2019)

VOV1 Khách mời: Ông Hoàng Ngọc Giao, Viện Trưởng Viện Chính sách, Pháp luật và Phát triển; Ông Phạm Ngọc Hùng, Chuyên gia nghiên cứu kinh tế-xã hội.

 

 

Theo