Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta

Là lãnh tụ thiên tài, là nhà ngoại giao kiệt xuất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo công tác ngoại giao nước nhà vượt qua muôn vàn khó khăn, góp phần giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn Nghị sỹ Quốc hội Anh […]

Xem thêm

Kỷ niệm 45 năm thống nhất đất nước (1975-2020) ‘Con đường đã chọn’: Góc nhìn mới về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Đúng dịp kỷ niệm 45 năm thống nhất đất nước (1975-2020), Điện ảnh QĐND giới thiệu 5 bộ phim tài liệu thể hiện góc nhìn mới về cuộc chiến tranh giải phóng thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Quân giải phóng tiến đánh sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Điện ảnh QĐND Đây […]

Xem thêm

Đừng cổ xúy bệnh háo danh

Háo danh đang là một trong những “căn bệnh” trong xã hội. Với sứ mệnh định hướng dư luận, bồi đắp giá trị chân- thiện- mỹ cho công chúng, đáng ra báo chí, truyền thông phải có trách nhiệm góp một tiếng nói để phòng ngừa, giảm thiểu “căn bệnh” này. Tuy nhiên, không hiểu […]

Xem thêm

Chính trị dựa trên nền tảng văn hóa – Cái gốc tạo nên sức mạnh cho Đảng cầm quyền

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, một quốc gia muốn ổn định, phát triển nhanh và bền vững thì nhất định văn hóa cần phải thấm vào mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là phải thấm vào từng con người đang nắm giữ vai trò […]

Xem thêm