Tổng cục Hải quan phạt Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang

Số tiền Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo, Công ty con của CTCP Tài nguyên Masan (Masan Resources, UPCoM: MSR) thuộc tập đoàn Masan sở hữu 100% vốn bị phạt hơn 186 triệu đồng. Do phân loại áp sai mã số, thuế suất thuế nhập khẩu, khai sai giá trị […]

Xem thêm

Việt Nam và Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác, nghiên cứu các lĩnh vực về môi trường

Việc ký kết hợp tác giữa Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường và Hiệp hội Đánh giá môi trường Nhật Bản nhằm thiết lập quan hệ hợp tác và tăng cường năng lực cho Viện trong các lĩnh vực môi trường. Ngày 28/10, tại Hà Nội, Viện Chiến lược, Chính sách […]

Xem thêm