Tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình là xu hướng tất yếu của nền hành chính hiện đại

Trong tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình (CK, MB và TNGT) trong hoạt động thanh tra là nhiệm vụ xuyên suốt để khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng, làm trong sạch bộ máy quản lý, là điều kiện cần thiết để […]

Xem thêm

Phòng, chống thông tin giả, tin đồn thất thiệt trước đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII

Như đã thành “thông lệ”, trước mỗi ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc, đặc biệt là trước mỗi kỳ đại hội Đảng bộ các cấp, và Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng, các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, phản động lại đẩy mạnh những hoạt động công […]

Xem thêm

Phó thủ tướng Trương Hoà Bình: ‘Anh nào sợ trách nhiệm thì xin nghỉ để người khác làm’

Khẳng định công chức nhà nước phải đề cao tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Phó thủ tướng Trương Hoà Bình quán triệt cá nhân nào sợ trách nhiệm thì xin nghỉ để người khác làm, nếu trì trệ quá, không […]

Xem thêm