Mặt trận ngoại giao – từ Hiệp định Paris đến ngày đại thắng năm 1975

Trong bối cảnh cả nước đang hướng tới kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020), ngày 28/4, tại Nhà làm việc số 2 Lê Quang Đạo, Bộ Ngoại giao tổ chức Tọa đàm khoa học “Từ Hiệp định Paris về Việt Nam đến đại thắng mùa xuân […]

Xem thêm

Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công – tư (PPP) Chia sẻ rủi ro là mấu chốt để thu hút đầu tư

Tại Tọa đàm “Chia sẻ rủi ro trong dự án PPP – thảo luận và khuyến nghị” chiều 16.4, các đại biểu đều cho rằng: Chia sẻ rủi ro là vấn đề then chốt để thu hút đầu tư. Bởi, dự án PPP là dự án hợp tác giữa Nhà nước và nhà đầu tư […]

Xem thêm

Tầm quan trọng của vi chất dinh dưỡng

Ngày 26/2, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Câu lạc bộ Cựu đại biểu Quốc hội tổ chức Tọa đàm “Thúc đẩy thực thi Nghị định 09/2016/NĐ-CP của Chính phủ vì sức khỏe […]

Xem thêm

Cho thuê môi trường rừng đặc dụng cần tránh biến tướng thành tham nhũng tài sản công

Đa dạng hóa nguồn đầu tư, tự chủ về tài chính đang được Chính phủ khuyến khích để bảo vệ hiệu quả hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam. Tuy nhiên việc này cần có cơ chế phù hợp để tránh tình trạng tham nhũng tài sản công. Cho thuê môi trường rừng đặc dụng cần có […]

Xem thêm