Kết luận đợt hai Hội nghị Bộ Chính trị, ngày 7/1/1975 Bàn về tình hình và nhiệm vụ cuộc chống Mỹ, cứu nước

Căn cứ vào sự đánh giá trong cả hai lần họp, chúng ta thấy chính xác hơn thời cơ lịch sử và khả năng thực tế để quyết chiến những trận cuối cùng, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn. Bộ Chính trị họp quyết định mở cuộc Tổng […]

Xem thêm