Dại, khôn

C ó người nhất quyết về nước, bỏ hết lại sau lưng mình Pa-ri hoa lệ với tuổi trẻ, với lương cao bổng hậu, đoạn tuyệt trước đầy dãy nhời mời mọc chức quyền oai phong, trùng trùng bổng lộc của chế độ thực dân, mà dứt khoát khoác ba-lô theo Cụ Hồ lên rừng làm […]

Xem thêm

Hà Nội rồi sẽ lại tắc đường

Mong sao một ngày gần đây lại gặp cảnh tắc đường, vì đó chính là lúc Hà Nội hết dịch bệnh. Bao lâu nữa Hà Nội mới trở lại đúng với hình hài của một thành phố sôi động sẽ phụ thuộc nhiều vào ý thức của mỗi người… Tháng 3 với ranh giới giữa […]

Xem thêm