Bộ TNMT: Em dâu Bộ trưởng Trần Hồng Hà đang giữ vị trí PGĐ Quỹ Bảo vệ môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện đang dự thảo Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Theo đó, Bộ đề xuất nâng mức vốn điều lệ của Quỹ này lên con số 3.000 tỷ đồng. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam được thành lập […]

Xem thêm