Bổ nhiệm Giám đốc Pháp luật và Giám đốc Truyền thông

Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng nguyên Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan, Tổng biên tập báo Quốc tế (nay là báo Thế giới & Việt Nam – Bộ Ngoại giao) và Luật sư Hoàng Tùng trưởng Văn phòng Luật Trung Hòa vừa được Viện Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển (PLD) bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Truyền thông và Giám đốc Pháp luật.

Ngày 25/5/ 2020 tại Hà Nội, Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển tổ chức cuộc họp định hướng hoạt động và phát triển trong thời gian tới.

Viện trưởng – Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao đã trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Truyền thông cho Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng

Tại cuộc họp này Viện trưởng – Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao thay mặt Hội đồng khoa học Viện trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Truyền thông cho Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng và Giám đốc Pháp luật cho Luật sư Hoàng Tùng.

Viện trưởng – Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao đã trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Pháp luật cho Luật sư Hoàng Tùng

Phát biểu chúc mừng 2 tân giám đốc, Viện trưởng – Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao cho rằng đây là trách nhiệm nặng nề mà Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển trao cho Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng và Luật sư Hoàng Tùng. Viện trưởng – Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao mong muốn bằng trí tuệ và kinh nghiệm có được trong thời gian tới 2 tân giám sẽ đóng góp nhiều hơn nữa để Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển làm tốt hơn nữa góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước thông qua các hoạt động nghiên cứu – tư vấn, nghiên cứu – đánh giá; nghiên cứu – phản biện và tăng cường năng lực về các vấn đề Chính sách, Pháp luật trên các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội. Hợp tác cùng với các cơ quan nhà nước,các tổ chức xã hội, các chuyên gia và nhà nghiên cứu, PLD tập trung nỗ lực nhằm thúc đẩy việc thực hiện một nền quản trị quốc gia tốt, một Nhà nước pháp quyền vững mạnh, hướng tới một xã hội Việt nam dân chủ, văn minh.

 

 

Theo
Tin tức Xã Hội