5 kế “sách” chống tham nhũng Chính trị trước Đại hội XIII

Có thể nói: Tham nhũng Chính trị là tham nhũng của mọi tham nhũng đối với nước ta. Bởi vì có một số người cho rằng: “Chính trị là thống soái. Có Chính trị là có tất cả”. Và nhiều bạn trẻ tuổi từ “8X” phát hiện Chính trị Mỹ “ngược” với Chính trị Việt Nam là, những người làm Chính trị Mỹ, sau khi họ làm Kinh tế giàu sang cho cá nhân, gia đình và xã hội trước. Còn ở ta không ít người làm Chính trị trước sau đó mới làm Kinh tế (giàu cho cá nhân, gia đình, xã hội). Thế nên “chống tham nhũng, chống nhận hối lộ… ở Việt Nam rất khó”…
Minh họa

Do đó tôi cho rằng, chống tham nhũng Chính trị, chính là “mắt xích” trước tiên chúng ta cần phải đột phá để chống tham nhũng ở nước ta. Mà đảng viên nào “chạy”, nhằm được làm Đại biểu đi dự Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp tới, cũng là “chạy chức”, một hành vi chủ yếu của tham nhũng Chính trị.

Cụ thể đảng viên “chạy” sẽ lợi dụng “kẽ hở” Bộ Luật Hình sự hiện hành, không có mức phạt tử hình đưa hối lộ; nên có thể dùng mọi thủ đoạn đưa hối lộ bằng tiền, của, vật chất (nhà, biệt thự, xe ô tô đắt tiền, khóa du học nước ngoài…), với giá trị kính tế hàng chục tỷ đồng, để được đảng viên khác có uy tín giới thiệu, tiến cử làm Đại biểu Đại hội. Tất nhiên, theo Quy chế của Đảng, phải tiến hành bỏ phiếu kín bầu Đại biểu. Song, quan trọng là người giới thiệu đảng viên “chạy” vào danh sách đề cử Đại biểu.

Dư luận Nhân dân rất hoan nghênh bài phát biểu sáng 11/5/2020 vừa mới đây, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị 12, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII: Kiên quyết chống mọi biểu hiện “chạy chức”… trong công tác chuẩn bị Nhân sự cho Đại hội XIII.

Tranh minh họa

Là một đảng viên, trên tinh thần xây dựng Đảng, tôi ủng hộ-nhất trí cao bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư và xin đề xuất 5 kế “sách”, góp phần chống tham nhũng Chính trị, trước Đại hội:

Thứ nhất, trong biên bản cuộc họp, hoặc biên bản Đại hội Đảng Bộ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương… cần ghi tên người đầu tiên “phát ngôn”, giới thiệu đảng viên vào danh sách đề cử Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên; để xác nhận rõ trách nhiệm cá nhân của người giới thiệu Đại biểu. Tránh tình trạng quy trách nhiệm chung chung khi đề cử đảng viên “kém đỏ, thiếu chuyên”…

Thứ 2, Cần thật sự coi trọng chất lượng Đại biểu đi dự Đại hội, nên có Quy chế bầu Đại biểu phải đạt tỷ lệ trên 90% số phiếu bầu. Điều này đồng nghĩa với đảng viên được 90% số phiếu cũng không đạt yêu cầu. Đồng thời tránh sự điều chỉnh tỷ lệ, biển lận phiếu, cán bộ Đảng cấp trên sẽ xuống giám sát chặt chẽ Ban kiểm phiếu.

Thứ 3, Nên xây dựng công khai tiêu chí công tác, nhiệm vụ được giao của từng đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, để trên cơ sở đó đánh giá được kết quả cụ thể. Và đặc biệt trường hợp đồng chí nào không đạt tiêu chí đề ra, sẽ chủ động từ chức, hoặc chịu kỷ luật… trước Đảng, mà không cần chờ đến hết nhiệm kỳ.

Thứ 4, Căn cứ biên bản cuộc họp, hoặc Đại hội Đảng Bộ (nêu ở phần đầu); cần quy định rõ liên đới trách nhiệm cụ thể ra sao, đối với cá nhân người giới thiệu đảng viên không đủ phẩm chất, năng lực làm Đại biểu Đại hội …

Thứ 5, Cần kiến nghị Quốc hội xem xét, bổ sung trong điều 289, Bộ Luật Hình sự: Thêm hình phạt Tử hình kẻ đưa hối lộ tiền, của, vật chất có giá trị từ 2 tỷ đồng trở lên.

Chính sách Nghiên cứu